Friday, April 12, 2013

Join Us!


Tuesday, January 22, 2013

Faith & Love: Struggling Parents of LGBT Children

An article written for Zuniter.com http://bit.ly/VhpQ3n

Debating Gay Rights this Month... 

Saturday, September 08, 2012

Supported by Qawra Palace Hotel

Saturday, September 01, 2012

Dieta Kontra l-Krizi

Monday, August 27, 2012

Did you know Jesus had two Daddies?

Sunday, August 19, 2012

Not Ready to Die in Your War!

Thursday, July 05, 2012

Thursday, June 21, 2012

Where the Hell is Matt? 2012

Monday, May 07, 2012

IDAHO 2012 Malta

Friday, May 04, 2012

IDAHO 2012

Monday, April 02, 2012

Stħarriġ Ewropew Dwar Persuni LGBT

L-Istħarriġ Ewropew Dwar Persuni LGBT jiġbor l-esperjenzi tiegħek bħala persuna lesbjana, gay, bisesswali jew trans li għandha ‘l fuq minn 18-il sena u tgħix fl-Unjoni Ewropea jew il-Kroazja. Huwa mmexxi mill-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad Drittijiet Fundamentali (FRA), huwa kompletament anonimu u huwa disponibbli biex timlih online sa l-aħħar ta’ Ġunju 2012 http://lgbtsurvey.eu/. Tista’ timla l-kwestjonarju bil-MALTI (jew lingwi oħra mitkellma fl-Ewropa).


Jekk tagħti 20 minuta mill-ġurnata tiegħek biex timla dan l-istħarriġ ser tgħin ħafna biex jiġu rrappreżentati aħjar l-esperjenzi, opinjonijiet u l-ħtiġijiet ta’ persuni LGBT. Aktar ma’ jkun kbir in-numru ta’ parteċipanti, iktar ma jkunu kredibbli r-riżultati - aħna qed niddependu fuq għexieren ta’ eluf ta’ persuni LGBT madwar l-Ewropa, fl-ewwel servej ta’ dan it-tip - Nistgħu noqgħodu fuqek ukoll?

Qies l-esperjenza tiegħek għax tgħodd u ħu sehem f’dan l-istħarriġ! Qassam l-istħarriġ m’oħrajn billi tagħfas “share” fuq Facebook, Twitter u għid lil ħbieb LGBT dwaru!

European LGBT Survey

The European LGBT Survey collects your experiences as a lesbian, gay, bisexual or trans person who is over the age of 18 and living in the European Union or Croatia. The survey is conducted by the European Union Agency for Fundamental Rights. It is completely anonymous and it is available online until the end of June 2012 http://lgbtsurvey.eu/. You can fill in the questionnaire in ENGLISH (or other languages spoken in Europe).

Donating just 20 minutes of your day to fill out the survey will really help to better represent the experiences, opinions and needs of LGBT people. The greater number of participants, the greater the credibility of the results – we are counting on tens of thousands of LGBT people across Europe, in the first survey of its kind – Can we count on you too?

Make your experience count and take part in the survey! Share on Facebook, on Twitter, and tell your LGBT friends about it!

Labels:

Saturday, March 03, 2012

Labels:

Wednesday, February 01, 2012

Labels:

Thursday, January 19, 2012


“Sometimes I feel we talk about marriage too much – neglecting other relationships which are also intimate. We shouldn’t forget those who don’t get chosen/ can’t get married. Marriage can be very exclusive.”

http://www.sundaycircle.com/2012/01/what-it-means-to-say-i-do/Labels: